Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: Fanstore.cz

Společnost: Fansport Stores s.r.o.

Se sídlem: Kosmonautů 1243, 38601 Strakonice

IČ/DIČ: 04269934 / CZ04269934

E-mailová adresa: info@fanstore.cz

Telefonní číslo: +420 722 375 300

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne _ _ . _ _ . _ _ _ _ jsem ve Vašem obchodě Fanstore.cz vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (oprava, výměna, popř. jiný způsob…):

  • Datum obdržení zboží:

  • Číslo objednávky:

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

V …………………………………………., Dne ………………………………………

______________________________________

Podpis spotřebitele

Seznam příloh:

________________________________________________________

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

**********************************

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

****************************************************************************************

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: Fanstore.cz

Společnost: Fansport Stores s.r.o.

Se sídlem: Kosmonautů 1243, 38601 Strakonice

IČ/DIČ: 04269934

E-mailová adresa: info@fanstore.cz

Telefonní číslo: 722 375 300

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Důvod vrácení zboží: ……………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cenu požaduji vrátit : *)

  1. bezhotovostním převodem na účet č.:

  2. v hotovosti na níže uvedené adrese (Hartigova 98, 13000 Praha 3)

Adresa pro zaslání formuláře a vráceného zboží:

Josef Kulha - Fanstore.cz

Hartigova 98

13000 Praha 3

V ……………………. Dne ………………….

Podpis ……………….

Jméno a příjmení spotřebitele ……………………………….....

*) Zvolený způsob zakroužkujte, popř. doplňte požadovanými údaji (č. účtu atd.)

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, jmenovitě především doklad o koupi.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Příslušná částka zahrnuje cenu zboží a náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku - s čísly, jmény či jiným potiskem dle přání zákazníka. 

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.