Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Fanstore.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou ČR a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců a oficialních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

 

Provozovatel:

Fansport Stores s.r.o.

Josef Kulha

Kosmonautů 1243, Strakonice

IČ: 04269934
DIČ:CZ04269934

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak, popř. neobsahuje výjimky uvedené níže. Objednáním zboží uzavírá zákazník kupní smlouvu dle ustanovení § 1827 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Tím vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. V případě nepřevzetí zásilky je porušen § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Ze strany kupujícího se jedná zároveň o porušení kupní smlouvy. Nepřevzetí zásilky nelze klasifikovat jako odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze až po zaplacení a převzetí zboží a oznámením prodávajícímu. Za odstoupení od smlouvy je považováno vrácení zboží i bez udání důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky, pokud by požadované úpravy (potisk, výšivka apod.) porušovaly autorská práva druhé strany, obsahovaly vulgarity, nebo podněcovaly k rasové či jiné nesnášenlivosti. Prodávající též není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které ji dříve podstatným způsobem porušily.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Objednávku lze stornovat e-mailem ( info@fanstore.cz), případně telefonicky (722 375 300), pokud zboží ještě nebylo expedováno. V případě, že byla zásilka již odeslána, má zákazník možnost zboží vrátit v čtrnáctidenní zákonné lhůtě bez udání důvodu.

V případě nepřevzetí zásilky má provozovatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží a administrativními úkony.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Dodání zboží

Zboží skladem obvykle expedujeme následující pracovní den po přijetí objednávky. Ostatní nabízené zboží (např. zboží na objednávku - dresy s vlastním jménem a číslem atd.) je v převážné většině expedováno v rozmezí 7 - 28 dnů. Doba výroby nebo zakázkové úpravy je vždy u konkrétního produktu viditelně uvedena. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

 

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu v následujícím odstavci.

 

Reklamační řád

Na veškerý prodávaný sortiment se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců.

1. V případě reklamace zašlete výrobek na kontaktní adresu provozovatele. Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Pokud je reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu těchto nákladů v přiměřené výši - typicky např. poštovné. Nehradíme nadstandardní, expresní služby apod. Jakmile zboží odešlete, uvědomte nás prosím o této skutečnosti na kontaktní email info@fanstore.cz. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi a řádně vyplněný reklamační protokol. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

3. Ihned po obdržení zboží zahájíme reklamační řízení.

4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

5. Reklamace vadného nebo poškozeného zboží bude vyřešena odstraněním závady, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny, a to nejpozději do 30-ti dnů. V případě nedodržení této lhůty má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši.

6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, jmenovitě především doklad o koupi.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Reklamační formulář

Poznámka: v případě zboží malé hodnoty postačí neformální mail s popisem závady a přiložená fotografie.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle obchodního zákoníku.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, jmenovitě především doklad o koupi. Nejpozději do 14-ti dnů bude zákazníkovi převedena příslušná částka, zahrnující cenu zboží a náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku - s čísly, jmény či jiným potiskem dle přání zákazníka. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

Ochrana osobních dat

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

 1.       Předávání osobních údajů

 Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

 K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

 Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

 2.       Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

 Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

 Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Heureka.cz / dotazník

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Odpovědnost za správnost údajů

Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany provozovatele.